زمینه های فعالیت و توانمندیها

توانمندیهای مهندسین مشاور ادواره شامل انجام امور معماری، ابنیه، صنایع، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی بشرح زیر میباشد.

*انجام مطالعات، امکان سنجی، بررسی اقتصادی و برنامه ریزی

*توسعه و تحقیق در فرآیندهای صنعتی و تکنولوژی های جدید

*طراحی مفهومی و مقدماتی

*طراحی اجرایی و تهیه مشخصات فنی

*خدمات مناقصه و انتخاب پیمانکار

*نظارت،کنترل و بازرسی حین اجراء

*مهندسی خرید و تهیه دستورالعملهای نصب و راه اندازی و دوره بهره برداری

*تهیه دستور العملهای پیشگیرانه نگهداری جهت تجهیزات صنعتی و ماشین آلات

*ایجاد سازمان مدیریت جامع نگهداری در ساختمانهای اداری- مسکونی- صنعتی و …

*ممیزی ساختمانی و تاسیساتی- تهیه اسناد  بازسازی و مدیریت بر بازسازی طرحهای اداری-مسکونی-بهداشتی- صنعتی و …

*خدمات ممیزی و مدیریت انرژی، طراحی سیستمهای کنترل و BMS و اتوماسیون صنعتی

*خدمات مدیریت طرح

*خدمات مدیریت اجرا

*مشارکت در پروژه های طرح، تامین و اجرا (EPC )