حال که در دهه چهارم از دوران حرفه مهندسی می باشم ، بازحمات بنیانگذاران و اتکا به مدیران مجرب و توانمند و همچنین تلاش و همراهی همکاران جوان و مستعد به جایگاه والایی دست یافته ایم .  کسب رضایت، خشنودی و اعتماد جامعه و مشتریان، ماموریت و تعهدی بسیار بزرگ در راستای تعریف موفقیت و پیشرفت است. در طول سال های فعالیت ،  ساختار این شرکت، همواره به سمت رشد و ارتقاء درون سازمانی هدایت گردیده است . ایجاد مدل کسب و کارپاسخگو و خلاق جهت همراهی با جامعه هدف ،ابتکار عمل این شرکت در ایجاد ارزش های نظام فنی و مهندسی است .

 محمود تسبیح گو 

tasbihgou