عنوان پروژه کارفرمامحل پروژه زیربناء (مترمربع)
طراحی فضای سبز مجتمع مس خاتون آباد کرمانصنایع ملی مس ایرانکرمان150000
پارک طولی کال قره خان مشهدشهرداری مشهدمشهد120000
پارک ممقانشهرداری ممقانممقان100000
پارک تفریحی نه دره مشهدشهرداری مشهدمشهد3000000
محوطه فضای سبز پروژه کاشانشرکت کالای الکتریکنطنز410000
طرح زیربنای پادگان شهید دستوارهمهندسی سپاهکرج120000
تاسیسات زیربنایی فاز یک منطقه ویژه اقتصادی ماهشهرمنطقه ویژه اقتصادیماهشهر20000
لوله کشی محوطه دانشگاه تربیت معلم حصارکوزارت علومکرج
طرح آبرسانی منطقه قائم کرجمهندسی سپاهکرج
طرح فاضلاب محوطه شهید قدیریمهندسی سپاهکرج
طرح آبرسانی پادگان انصارمهندسی سپاهتهران
زهکش ساختمانهای صنعتی پروژه کاشانشرکت کالای الکتریکنطنز
طرح انتقال آب فلقمهندسی سپاهکرج
پارک میدان شوششهرداری منطقه 12تهران
جمع آوری آبهای سطحی شرکت توگاشرکت توگاکرج
تاسیسات زیربنایی آبگیر مبینشرکت صدراعسلویه